O nás

ISO certifikáty SE Predaj
ISO certifikáty SE Predaj

Spoločnosť SE Predaj vznikla v roku 2009 ako dcérska spoločnosť Slovenských elektrární, ktoré sú zárukou stability, odbornosti a finančnej sily. Hlavnou podnikateľskou činnosťou je predaj elektriny, plynu a energetických služieb koncovým odberateľom. Spoločnosť SE Predaj nevznikla s krátkodobým cieľom, dôkazom je, že od svojho vzniku sa stala stabilným a významným hráčom na trhu.

V prvých rokoch svojho pôsobenia sme sa zamerali na dodávky elektriny pre veľkých firemných zákazníkov, v roku 2011 spoločnosť rozšírila svoje dodávky aj pre segment malých podnikateľov a domácností. Od roku 2013 dodávame svojim zákazníkom aj zemný plyn a poskytujeme služby energetickej efektívnosti

SE Predaj sa profiluje ako spoločnosť poskytujúcu komplexné energetické služby. Prechod od tradičného poskytovateľa na zákaznícky orientovanú spoločnosť je založený na synergiách medzi energetickými službami a kľúčovými aktivitami spoločnosti. V odberateľskom portfóliu dominuje hutnícky a strojársky priemysel, ďalej nasleduje automobilový priemysel, chemický priemysel, ťažobný priemysel a administratívny sektor. Medzi klientov spoločnosti patrí aj veľa malých a stredných podnikov, ako aj tisícky domácností.

POZRITE SI: NAŠE PROJEKTY

Spoločnosť SE Predaj v roku 2017 svoj kvalitatívny štandard potvrdila získaním ISO certifikácie:

  • Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015 
  • Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015
  • Systém energetického manažérstva ISO 50001:2011
Obchodné meno: SE Predaj, s.r.o
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č. : 56534/B
Dátum vzniku: 4.12.2008
Sídlo: Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 553 412
IČ DPH: SK2022762621
Hlavný predmet podnikania: dodávka elektriny
Elektroenergetika: povolenie č. 2009E 0352
EIC: 24X-SE-PREDAJ–H
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 2626225307/1100
IBAN: SK35 1100 0000 0026 26225307
BIC: TATRSKBX