Najlepšie projekty energetickej efektívnosti v SR

1. ročník ocenení za energetickú efektívnosť vyvrcholil vyhlásením víťazov na konferencii EFEKTIA 2017 v Bratislave.

Poznáme finalistov súťaže EFEKTIA 2017

Na shortlist sa dostalo 13 najlepších projektov energetickej efektívnosti v SR. Víťazov vyhlásia 19. júna na konferencii EFEKTIA 2017.

EFEKTIA hlási 45 projektov, spolu usporia takmer 900-tisíc eur ročne

Priemerná ročná úspora prihlásených projektov dosahuje takmer 55 percent pôvodných nákladov na energie.

Predĺženie termínu prihlásenia do súťaže EFEKTIA

Na základe žiadostí viacerých potenciálnych prihlasovateľov sme predĺžili termín na prihlásenie projektov do 14. mája 2017.

Prihláste svoj projekt do súťaže Efektia

Zapojiť sa môžu subjekty súkromného i verejného sektora, ktoré od 1.4. 2012 do 31.3.2017 uskutočnili projekt zameraný na energetickú efektívnosť.

Prečo sa energetickej efektívnosti na Slovensku zatiaľ nedarí?

Pri mestách a obciach vidíme veľký potenciál šetriť energiou, tvrdí Andrea Pancotti, manažér pre predaj a energetické služby SE Predaj.

Firmy na Slovensku nevyužívajú potenciál energetických úspor

Podľa prieskumu SE Predaj celkový odhadovaný potenciál úspor v priemysle na Slovensku dosahuje až 340 miliónov eur ročne.

Informácia k zmenám regulovaných cien za distribúciu elektriny a plynu

Boli zverejnené nové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorými sa upravujú ceny za distribúciu.

Kalkulačka, ktorá vám zníži účty za elektrinu

Ceny elektriny pre rok 2017 sme znížili až o 20%. Čím väčšiu spotrebu elektriny máte, tým viac ušetríte!

Informácia k možným úpravám cien distribučných poplatkov

Cenové rozhodnutia ÚRSO pre distribučné spoločnosti elektriny a zemného plynu pre rok 2017 sú stále platné.