Elektromobilita

Slovensko: Najväčšiu firemnú flotilu elektromobilov majú Slovenské elektrárne.Sektor dopravy je zodpovedný za približne tretinu emisií skleníkových plynov, ktorých pôvodcom je človek.

Nové technológie prichádzajúce s elektromobilmi umožnia výrazne zredukovať emisie a tak zlepšiť kvalitu života, a to najmä v mestách.

Enel, líder v oblasti zavádzania inteligentných sietí, s iniciatívou EnelDrive predstavil sériu pilotných projektov zameraných na vývoj infraštruktúry inteligentných dobíjacích staníc, ktoré ponúknu efektívne, dostupné a jednoduché dobíjanie pre všetkých, ktorí sa rozhodnú jazdiť elektromobilom.

Plán rozvoja siete dobíjacích staníc vychádza zo skúseností skupiny Enel s inštaláciou viac ako 32 miliónov inteligentných digitálnych elektromerov do talianskych domácností. Elektromery riadi a odpočet na diaľku robí Enel. V súčasnosti predstavujú svetový unikát, umožňujúci na diaľku vykonávať sériu úkonov, ktoré predtým musel v mieste odberu vykonávať servisný personál.

Systém nabíjania

Podobne ako terminál v pokročilej, inteligentnej sieti, digitálny elektromer sprostredkúva dialóg medzi operátorom a zákazníkom, posúvajúc zákazníka do vedúcej úlohy pri riadení spotreby v spolupráci s poskytovateľom služby. Systém na dobíjanie elektromobilov od skupiny Enel je inovatívny a technologicky vyspelý, no zároveň je jeho používanie intuitívne a bezpečné.

Pre naplnenie odlišných potrieb vychádzajúcich z životného štýlu klientov Enel vytvoril technologicky veľmi vyspelý systém dobíjania, ktorý pozostáva z:

  • Domácej (nástennej) stanice slúžiacej na dobíjanie doma a umožňuje pohodlné dobíjanie elektrinou z vlastného domova vďaka elektromeru nainštalovanému v garáži alebo parkovacom boxe.
  • Verejná dobíjacia stanica, je stojan nainštalovaný na verejnom priestranstve, v dôležitých dopravných uzloch vytipovaných po dohode s miestnymi úradmi.

Ďalším dôležitým prvkom v systéme dobíjacích staníc spoločnosti Enel je personalizácia nabíjania. Keď sa auto napojí na dobíjaciu stanicu káblom, automaticky sa začne proces dobíjania. Personalizácia spočíva, okrem iného, v identifikácii klienta, dostupnej dobíjacej stanice, tarify predajcu v danom odbernom mieste, ale aj podľa spôsobu (režimu) dobíjania.

Riadiace stredisko monitoruje celú infraštruktúrou ale aj jednotlivé dobíjania, pričom sa nepretržite overujú údaje o spotrebe a o sume, ktorú klient nájde na účte za elektrinu.

Spôsoby platby sú rôzne a dá sa využiť aj karta s kreditom alebo úhrada za dodávku služby.